Get Adobe Flash player

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về:
Người đăng: Trần Quang Chính .Ngày đăng: 30/03/2012 .Lượt xem: 11670 lượt.
 Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội; UBMTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã tập trung xây dựng đề án triển khai, tổ chức thực hiện với một số nội dung giải pháp lớn sau đây:

1/ * Xây dựng chương trình công tác hàng năm sát với tình hình thực tế của từng địa phương, từng cấp, từng tổ chức: phải rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể, những giải pháp lớn về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện trong năm, đặc biệt là những giải pháp để xây dựng những điển hình, mô hình điểm ở khu dân cư.

2/ * Tập trung xây dựng quy chế, chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành liên quan cùng cấp để phối hợp thực hiện công tác hàng năm. Chương trình, quy chế phối hợp với những nội dung cụ thể, sát thực tế được xem như là một nội dung cơ bản để làm tốt công tác vận động nhân dân ở cơ sở.

3/ * Đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình nhằm nâng cao vị thế và phát huy ảnh hưởng trong xã hội, thu hút đông đảo đoàn, hội viên tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị -  xã hội.

4/ * Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trên từng lĩnh vực hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, lấy đơn vị khu dân cư, tổ đoàn kết làm trung tâm; đặc biệt chú ý các hoạt động trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở và khu dân cư gắn với lợi ích thiết thực của đoàn, hội viên; chú ý về hiệu quả và chất lượng hoạt động thực tiễn trên từng lĩnh vực.

5/ * Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội sát với thực tế địa phương; phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức thành viên, đồng thời phát huy vai trò của hội đồng tư vấn phản biện xã hội, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này.

6/ * Tập trung kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên ở các cấp. Đặc biệt chú ý công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, hướng các hoạt động về cơ sở với phương châm “Sát người, đúng việc”, gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện tốt phương châm: “Công tác Mặt trận là công tác của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng cán bộ chuyên trách có tính quyết định”.

7/ * Đẩy mạnh các hoạt động đối thoại, tọa đàm, diễn đàn nhân dân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Tăng cường các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

8/ * Tập trung làm tốt công tác tham mưu và phối hợp nhằm tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp. Phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền các cấp. Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, kinh phí hoạt động bảo đảm những điều kiện để thực hiện và nâng cao vai trò của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trên các lĩnh vực.

9/ * Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhất là quán triệt các quan điểm của Đảng và ban hành các nghị quyết, quy định về Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới.                 

Trong hơn hai năm qua, việc triển khai thực hiện những giải pháp về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã thực sự đi vào cuộc sống. Chất lượng các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân diễn ra sôi nổi, nhiều mô hình mới xuất hiện... đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chính vì vậy, nên phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội khá sôi nổi, nhiều tổ chức đạt thành tích thi đua xuất sắc được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua, bằng khen cấp tỉnh và Trung ương trong những năm qua, góp phần cùng thành phố hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều năm liền. Thành phố Tam Kỳ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam năm 2011.


Trần Quang Chính (Chủ tịch UBMTTQVN TP)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trường Cao Đẳng CKN Đông Á tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 1/2012.
Phường Hoà Hương chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2012 - 2014
Hội nghị liên ngành các cơ quan tố tụng của Thành phố
Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Nam tổ chức thẩm định công trình lịch sử Đảng bộ Thành phố Tam Kỳ (1954 – 1975)
Ban Thường vụ tỉnh uỷ làm việc với Tam Kỳ.
Thành ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)
Thường trực Thành ủy Tam Kỳ làm việc với cán bộ quy hoạch
Giao ban khối Đảng định kỳ tháng 4/2012
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2012
Đảng uỷ xã Tam Ngọc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
HOẠT ĐỘNG VỀ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Hội nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng quý I/2012

Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn kiện Đảng bộ TP Tam Kỳ

THÔNG BÁOLiên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày