Get Adobe Flash player

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Giao ban khối Đảng định kỳ tháng 4/2012
Người đăng: Admin .Ngày đăng: 02/05/2012 .Lượt xem: 4604 lượt.

Sáng ngày 02/5/2012, Đ/c Bùi Quốc Đinh-Bí thư thành ủy Tam Kỳ chủ trì họp giao ban các cơ quan thuộc khối Đảng, cùng dự có các đồng chí UVTV khối Đảng, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

Theo tổng hợp báo cáo, trong tháng 4 năm 2012, nhìn chung các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu Cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch do các cơ quan đề ra; kỷ luật, kỷ cương lao động đã được chấn chỉnh; tình hình an ninh cơ quan được tăng cường; công tác phối hợp từng bước đi vào nề nếp.

Kết luận buổi giao ban định kỳ tháng 4, đồng chí Bùi Quốc Đinh đề nghị trong tháng 5 và những tháng tiếp theo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau.

1. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ, cần chú ý các nhiệm vụ:

- Tổ chức Hội nghị Cấp ủy lần thứ 7 nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 05/6/2007 của Thành ủy về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp-đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007-2015, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 5/6/2007 của Thành ủy về xã hội hoá nguồn lực đầu tư và phát triển thành phố Tam Kỳ đến năm 2015, quyết nghị để ban hành Nghị quyết về công tác Bồi thường-giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn thành phố.

-  Tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

- Làm việc với khối Mặt trận-đoàn thể thành phố và các đơn vị, địa phương về thực hiện nhiệm vụ 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

- Chỉ đạo UBND TP triển khai các phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2012; các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, chăm sóc cây trồng, thúc đẩy và ổn định sản xuất, đẩy mạnh thu ngân sách, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, BT-GPMB&TĐC,... Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn khác; thực hiện tốt công tác xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp và đề xuất tỉnh quyết định phương án tuyển sinh lớp 10 đạt hiệu quả tốt nhất, tăng cường công tác quản lý thanh thiếu niên dịp hè.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội, nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Đoàn Thanh niên, Nông dân, LĐLĐ và một số tổ chức xã hội khác.

 - Tiếp tục nắm bắt tình hình và giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội; làm tốt công tác tổ chức và cán bộ; tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức Đảng và Đảng viên.

2. Đối với các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Trung tâm BDCT Thành phố:

2.1- Văn phòng Thành ủy:

- Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ về nội dung, chương trình các Hội nghị Thành ủy lần thứ 7; giúp Ban Thường vụ theo dõi đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt Quy chế làm việc và các Chương trình công tác của Thành ủy đề ra. Thực hiện tốt chức năng thẩm định và ban hành văn bản đúng quy định. Kịp thời tham mưu văn bản theo phân công, nhất là những thông báo kết luận các buổi làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy với các địa phương, đơn vị.

- Tổ chức tốt công tác phục vụ lãnh đạo và phục vụ hội họp, tăng cường nhiệm vụ bảo vệ an ninh cơ quan; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên, in ấn phát hành văn bản kịp thời. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Văn phòng Cấp ủy cho cơ sở.

2.2- Ban Tuyên giáo Thành ủy:

- Tham mưu ban hành Chỉ thị và Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2012-2015; xây dựng kế hoạch và nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về “củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”.

- Hướng dẫn nội dung và đôn đốc việc quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, Chương trình thực hiện Kết luận Hội nghị TW 3 (khóa XI) ở cơ sở; tổ chức giám sát việc tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình thực hiện các Nghị quyết trên đối với Đảng bộ xã Tam Ngọc và phường An Mỹ.

- Ban hành Lịch sử Đảng bộ thành phố (1954-1975).

2.3- Ban Tổ chức Thành ủy:

- Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy củng cố nhân sự Trưởng, phó phòng ban thành phố. Tổ chức giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng; kiểm tra 02 chi bộ về thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên, bổ sung lý lịch đảng viên, công tác tổ chức đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, TCCS Đảng và đảng viên. Tham mưu tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

2.4- UBKT Thành ủy:

- Tiếp tục chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp nhận và giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có) có liên quan đến TCCS Đảng và đảng viên. Chủ động làm tốt công tác tham mưu và phục vụ Cấp ủy về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy theo Điều 30-Điều lệ Đảng.

2.5- Ban Dân vận Thành ủy:

- Tiếp tục làm tốt chức năng đôn đốc Mặt trận và các đoàn thể thành phố thực hiện giám sát và đề xuất tham mưu Cấp ủy, Chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; chú trọng nhiệm vụ phối hợp vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của BCT về Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 của BCT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới”. Tham mưu chỉ đạo tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 06 và Nghị quyết 09 của Thành ủy gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy về “Công tác dân vận trong tình hình mới

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới”; Chỉ thị 42 của BCT về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng”.

2.6- Trung tâm BDCT Thành phố: Khai giảng lớp Sơ cấp Chính trị khóa IX; mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2012 và các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XI) theo kế hoạch.
Nguồn tin: Phạm Văn Tưởng
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2012
Đảng uỷ xã Tam Ngọc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Đảng bộ phường Hoà Hương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
Đảng ủy Phường An Xuân Tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho những đảng viên cao tuổi.
Khai giảng lớp Sơ cấp LLCT khóa IX/2012
Đảng bộ Chi Cục thuế tổ chức quán triệt, học tập NQ TW 4
Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho thanh niên nhập ngũ đợt I/2012
Hội nghị sơ kết Nghị quyết sô 11 –NQ/TW và tổng kết Nghị quyết số 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị
Khai giảng lớp Đảng viên mới khóa I/2012
Hội nghị BCH Đảng bộ TP lần thứ VII (khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
HOẠT ĐỘNG VỀ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Hội nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng quý I/2012
Thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về:
Trường Cao Đẳng CKN Đông Á tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 1/2012.
Phường Hoà Hương chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2012 - 2014
Hội nghị liên ngành các cơ quan tố tụng của Thành phố
Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Nam tổ chức thẩm định công trình lịch sử Đảng bộ Thành phố Tam Kỳ (1954 – 1975)
Ban Thường vụ tỉnh uỷ làm việc với Tam Kỳ.
Thành ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)
    
1   2  
    

Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn kiện Đảng bộ TP Tam Kỳ

THÔNG BÁOLiên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày