Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 70 items in 4 pages
1 Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Số/Ký hiệu: Số 172-TB/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1327 lượt

21/03/2020 31/03/2020
2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện
Số/Ký hiệu: số 202-QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1892 lượt

02/08/2019 19/08/2019
3 Quy định việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
Số/Ký hiệu: số 12-QĐ/UBKTTW ; Người ký: Trần Cẩm Tú
Đã xem: 1972 lượt

11/06/2019 02/07/2019
4 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu ...
Số/Ký hiệu: Số 51-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 2003 lượt

30/05/2019 12/06/2019
5 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu ...
Số/Ký hiệu: Số 51-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1856 lượt

30/05/2019 12/06/2019
6 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp ...
Số/Ký hiệu: Số 50-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1751 lượt

30/05/2019 12/06/2019
7 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 39-CT/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 2000 lượt

25/04/2019 07/05/2019
8 Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 38-CT/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1828 lượt

24/04/2019 07/05/2019
9 Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Số/Ký hiệu: Số 11-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1909 lượt

18/02/2019 19/03/2019
10 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đầy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ...
Số/Ký hiệu: Số 45-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1755 lượt

01/02/2019 19/03/2019
11 Quyết định thí điển bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức ...
Số/Ký hiệu: số 4139-QĐ/BTCTW ; Người ký: Mai Văn Chính
Đã xem: 2323 lượt

29/01/2019 22/02/2019
12 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong ...
Số/Ký hiệu: Số 44-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1942 lượt

22/01/2019 22/02/2019
13 Chỉ thị của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liện hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam
Số/Ký hiệu: Số 31-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 2191 lượt

22/01/2019 22/02/2019
14 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: số 171-QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1477 lượt

16/01/2019 22/02/2019
15 Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Số/Ký hiệu: Số 39-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 1443 lượt

15/01/2019 22/02/2019
16 Thông báo kết luận của Bộ chính trị về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 90 -QĐ.TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, ...
Số/Ký hiệu: số 51-TB/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 2092 lượt

02/01/2019 29/01/2019
17 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: Số 10-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1829 lượt

12/12/2018 14/01/2019
18 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 ...
Số/Ký hiệu: Số 18-HD/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 1574 lượt

05/12/2018 14/01/2019
19 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
Số/Ký hiệu: Số 74-HD/BTGTW ; Người ký: Bùi Trường Giang
Đã xem: 1606 lượt

20/11/2018 13/12/2018
20 Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến ...
Số/Ký hiệu: Số 38-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1572 lượt

13/11/2018 13/12/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO    
Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày