Get Adobe Flash player

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ TAM KỲ KHÓA XXI

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 539 items in 27 pages
Số 05-CTr/TU 10/12/2020 Chương trình công tác năm 2021 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 02-NQ/TU 10/12/2020 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Số 19-BC/TU 08/12/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Số 08-KH/TU 04/12/2020 Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 06-KH/TU 19/11/2020 Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025
Số 02-QĐ/TU 12/11/2020 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 03-QĐ/TU 12/11/2020 Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý
Số 04-CTr/TU 12/11/2020 Chương trình thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay ...
Số 47-QĐ/TU 23/10/2020 Quyết định Thành lập Tổ công tác khảo sát, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020
Số 01-HD/TU 23/10/2020 Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số 03-KH/TU 16/10/2020 Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban ...
Số 04-QC/TU 01/10/2020 Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 01-CTr/TU 30/09/2020 Chương trình công tác của BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 02-CTr/TU 30/09/2020 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 03-QC/TU 30/09/2020 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XXI,nhiệm kỳ 2020-2025
Số 01-QC/TU 15/09/2020 Làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành ủy
Số 01-QĐ/TU 14/09/2020 Quy định về phối hợp thẩm định tiêu chuẩn điều kiện, thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên phục vụ công tác cán bộ thuộc diện Ban ...
Số 01-CT/TU 04/09/2020 Chỉ thị Về lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Tam Kỳ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
17-TB/TU 24/08/2020 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Kỳ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Văn kiện Đảng bộ TP Tam Kỳ

THÔNG BÁOLiên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Đăng nhập

Tài khoản  
 

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày